WoxůvWebík

Skenderbegovi hory [05. 09. 2010]

Tato výprava pro nás začala příjezdem do Rubiku, kde jsme si prohlédli opěvněný kostel tyčící se nad městem. Po krátké prohlídce jsme vyrazili vzhůru na hřebeny Skanderbegových hor, nejprve nás čekala příjemná procházka korytem potoka, po které přišlo méně příjemné stoupaní místní "džunglí". Následovala vcelku pohodová procházka po hřebenech a nakonec jsme byly nuceni sestoupit ruznými vyschlými koryty dolů do městečka Lezhë.

V Lezhë na nás již čekal autobus, zájemci mohli ještě navštívit Skanderbegovo mauzoleum a pak už jsme jeli do kempu v přímořském Shëngjinu.