WoxůvWebík

Thethi [09. - 10. 09. 2010]

Následující dva dny jsme si užívali v parku Thethi. První den jsem měl v plánu připojit se k "horské skupině" a vystoupat pod vrchol Arapit, ale počasí si přálo jinak a my byli odsouzeni pouze k "dětské tůře" v údolí.

Ani tato tůra nezklamala a nabídla pěknou podívanou. Prošli jsme vesničkou Theth, kde jsme shlédli místní školu, nedávno opravený kostelík a kulu - obranou vež, kde se místní muži zavírali, pokud jim hrozila krevní msta.

Z vesničky jsme pokračovali dále udolím, minuli jsme několik vodopádů, okusili chlad zdejších vod a pak jsme se samostatně vrátili zpět do kempu. Někteří z nás ještě při zpáteční cestě navštívili vodní elektrárnu, jiní zabloudili a někteří zvládli obojí.

Druhý den nás čekala cesta zpět do Bogy a na výběr jsme měli několik variant. První variantou byl přechod přes Ovčí ve výšce 1827m a následná cesta dolů do Bogy, další varianta nabízela svezení nákladákem na vrsek a pak už pouze pěší sestup, ta poslední varianta nabízela plně motorizovanou cestu.

Já volil první variantu a být lepší počasí věřím, že by to skutečně stálo za to, takhle jsme mohli pouze pozorovat mlhnu a moknout, což byl i důvod pro pořízení pouze několika fotek.

V Bogë už nás opět čekal autobus, který nás dovezl do vesničky Xhaj, kde jsme si dopřáli pečeného berana, nějaké to pivko a raki a tím ukončili naše albánské dobrodružství.